ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา   2564     /  1    2    {3}    
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ภาควิชาหรือสาขาวิชาจัดตารางเรียน22 ก.พ. 2565 8:30 น.5 มี.ค. 2565 16:30 น.
  -  จัดทำรูปเล่มตารางเรียน8 มี.ค. 2565 8:30 น.8 มี.ค. 2565 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการขอเปิดรายวิชาหลังประกาศตารางเรียน8 เม.ย. 2565 8:30 น.8 เม.ย. 2565 16:30 น.
  -  กำหนดลงทะเบียนล่าช้า-เพิ่มถอน( *ดำเนินการเฉพาะวันทำการ จันทร์-ศุกร์ )4 เม.ย. 2565 8:30 น.11 เม.ย. 2565 23:59 น.
  -  จัดตารางเรียนรายวิชาพื้นฐาน8 ก.พ. 2565 8:30 น.19 ก.พ. 2565 16:30 น.
 • ช่วงการลงทะเบียนเรียน
 • 18 มี.ค. 2565 8:00 น.1 เม.ย. 2565 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 118 มี.ค. 2565 8:00 น.1 เม.ย. 2565 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 218 มี.ค. 2565 8:00 น.1 เม.ย. 2565 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 318 มี.ค. 2565 8:00 น.1 เม.ย. 2565 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 418 มี.ค. 2565 8:00 น.1 เม.ย. 2565 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปีอื่นๆ18 มี.ค. 2565 8:00 น.1 เม.ย. 2565 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 4 เม.ย. 2565 8:30 น.11 เม.ย. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา(On-Line)4 เม.ย. 2565 8:30 น.11 เม.ย. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา(On-Line)4 เม.ย. 2565 8:30 น.11 เม.ย. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม(On-Line)4 เม.ย. 2565 8:30 น.11 เม.ย. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิกถอน ( ติด W) ณ งานทะเบียนนิสิตฯ12 เม.ย. 2565 8:30 น.12 พ.ค. 2565 16:30 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า(On-Line) วันที่
 • 6 เม.ย. 2565 8:30 น.11 เม.ย. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า วันที่6 เม.ย. 2565 8:30 น.11 เม.ย. 2565 23:59 น.
 • วันชำระเงินปกติ
 • 25 เม.ย. 2565 8:00 น.29 เม.ย. 2565 23:30 น.
 • เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 25 เม.ย. 2565 8:00 น.29 เม.ย. 2565 23:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกชั้นปี (เวลารับชำระเงิน ตามจุดที่เปิดบริการ)25 เม.ย. 2565 8:00 น.29 เม.ย. 2565 23:30 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียนรักษาสภาพ
 • 18 มี.ค. 2565 8:30 น.1 เม.ย. 2565 23:59 น.
 • ช่วงการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนิสิต
 • 4 เม.ย. 2565 8:30 น.26 มิ.ย. 2565 16:30 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 4 เม.ย. 2565 8:30 น.5 มิ.ย. 2565 16:30 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา6 มิ.ย. 2565 8:30 น.19 มิ.ย. 2565 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค28 พ.ค. 2565 8:30 น.5 มิ.ย. 2565 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 125 เม.ย. 2565 8:30 น.9 พ.ค. 2565 16:30 น.
 • ช่วงประกาศต่างๆ
 • 1 ม.ค. 2564 0:00 น.30 ธ.ค. 2565 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I3 พ.ค. 2565 8:30 น.3 พ.ค. 2565 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา30 พ.ค. 2565 8:30 น.30 พ.ค. 2565 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา4 มี.ค. 2565 8:30 น.18 มี.ค. 2565 16:30 น.
    -  ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา4 เม.ย. 2565 8:30 น.3 พ.ค. 2565 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ24 มิ.ย. 2565 8:30 น.24 มิ.ย. 2565 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนถึงงานทะเบียนนิสิตฯ29 มิ.ย. 2565 8:30 น.29 มิ.ย. 2565 16:30 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษา6 มิ.ย. 2565 8:30 น.6 มิ.ย. 2565 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการย้ายคณะ/สาขา/แผนการเรียน4 เม.ย. 2565 8:30 น.4 เม.ย. 2565 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน1 เม.ย. 2565 8:30 น.1 เม.ย. 2565 16:30 น.
    -  วันส่งผลการเรียนถึงผู้ปกครอง5 ส.ค. 2565 8:30 น.5 ส.ค. 2565 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร P2 มิ.ย. 2565 8:30 น.2 มิ.ย. 2565 16:30 น.
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)